Niedługo nowe otwarcie ... dziękuję za cierpliwość!